• ثبت کننده: فرهاد مرادی
  محصول: D550
  مدل: Lens
  مارک: Canon
  سریال نامبر : 123456
  تاریخ ثبت: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷
 • ثبت کننده: میکی دا
  محصول: 5D
  مدل: Camera
  مارک: Nikon
  سریال نامبر : 234234234234
  تاریخ ثبت: ۲۶ شهریور ۱۳۹۷