• دريافت و تحويل رايگان دوربین و لنز تعميري در تهران
    درخواست تلفنی

    برای رفاه بیشتر خانواده ها و عکاسانی که ، به دلیل مشکلات موجود در ترافیک تهران و یا مشغله های روزمره ، جهت تحویل دوربین یا لنز تعمیری خود امکان حضور در تعمیرگاه را ندارند شرکت ایده آل دوربین خدمتی ارائه نموده است که طی آن یک نماینده به محل اعزام میگردد و دوربین را دریافت کرده و پس از تعمیر ، آن را دوباره در محل تحویل میدهد. «اعزام نماینده ، دریافت و تحویل دوربین تعمیری در محل رایگان میباشد»

فرهنگ لغات عکاسی

=

خبرنامه

فروشگاه ایده آل دوربین
امتیاز: 100
خانه عکاسان افرنگ
امتیاز: 50